Podmínky ochrany osobních údajů

Základní údaje

Společnost na výrobu protiskluzových návleků na obuv Nesmeky plus: Kateřina Masná, IČ 03301290, se sídlem Příčka I/749, 760 01, Zlín- Prštné. 

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, IČ, DIČ, číslo účtu a jiné fakturační údaje.

            Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

            Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa, adresa pobočky Zásilkovny.

            Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

            Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

  1. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

            Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: [email protected]

 

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží: PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.
  • společnosti podílející se na expedici plateb: GOPAY s.r.o., Fio banka a.s.
  • poskytovatel e-mailingové služby: Active 24 s.r.o.

      

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

Co byste dál měli vědět?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo zavolejte na tel. č. +420 704 556 848 .

 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Google Analytics

Google Alphabet Inc.

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu.

24 měsíců

language

Shoptet a.s.

Tento soubor cookie se používá k uložení jazykových preferencí uživatele.

1 rok

PHPSESSID

Shoptet a.s.

Slouží k identifikaci přihlášení.

V době návštěvy webu

SRV_ID

Shoptet a.s.

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti.

V době návštěvy webu

externaFontsLoaded

Shoptet a.s.

Pomáhá nám s načítáním fontů.

1 měsíc

 

 

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

InternetExplorer- https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

GoogleChrome- https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox- https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari- https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera- https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

MicrosoftEdge- https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na: Přístup k osobním údajům

Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně.

Omezení zpracování osobních údajů

Přenositelnost údajů

Právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Prodávající zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Prodávající zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Prodávající provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Prodávající vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Prodávající osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Prodávající osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste Prodávajícímu poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Prodávající nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmu Prodavajícího. V případě, že Prodavající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami Kupujícího, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

  

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 9. 2023.